אחריות בעלי הדירות בבניין רב קומות

רכוש משותף במגדלים ובניינים

עו"ד יניב שני

דיירי מגדלים? ועדי מגדלים? האם האחריות מונחת לפתחה של חברת הניהול בלבד?

בכל מקרה של נזק קטן עד גדול, ההתקשרות עם חברת ניהול אינה פוטרת את בעלי הדירות מאחריות ולא משנה מה כתוב בהסכם הניהול.

מדינה צפופה

כידוע ישראל הינה אחת המדינות הצפופות ביותר בקרב המדינות המפותחת. לכן פתרון הבניה לגובה או אחד מהפתרונות לניצול יעיל של קרקע וציפוף.

קהילה לגובה

אם בעבר בניינים היו נבנים גבוה של 3-5 קומות וכוללים כ- 8 ועד 20 דירות, כיום מגדל מגורים יכולים אכלוס פי 5 עד 8 מהנ"ל, קרי בניה של כ- 25 ועד 50 קומות במגדל אשר כולל כ- 100 ועד 160 יחידות דיור למגדל.

לבינוי גבוה במיוחד ישנה משמעות גדולה מאוד, שכן המערכות הנדרשות לשרת מגדל בגובה רב שונות מאוד ממערכות קיימות בבניין נמוך.

למעלה מ20  מערכות מורכבות

רק בכדי לסבר את האוזן בבניין מגורים רב קומות ישנן למעלה מ 20 מערכות שנועדו לאפשר איכות חיים גבוה מחד, וסטנדרט בטיחות גבוה מאידך.

מערכות אלו מהוות כמעיין עמוד שדרה של הבניין, 'בלעדיהן אין'. לדוגמא משאבות מים שיאפשרו למים לזרום גם בקומות גבוהות, מערכות חירום לכיבוי שרפה בקומה גבוה שסולם מכבי אש כלל לא מגיעה אליה, ועוד.

האם האחריות מונחת לפתחה של חברת הניהול בלבד?

הידעתם? גם בהינתן כמו כה גדולה של יח"ד בבניין, לרוב סבורים בעלי הדירות כי האחריות לניהול ושמירת התחזוקה מונחת לפתיחה של חברת הניהול שעימה נכרת הסכם לניהול הבית המשותף.

אך רבים לא יודעים זאת כי, למרות שקיימת חברת ניהול, האחריות בניזקי בקרות אסון חו"ח אינה מושתת ישירות על מלוא בעלי הדירות בבניין, וזאת למרות שקיימת חברת ניהול.

פקודת הנזקין סעיפים 35, 36

עפ"י סעיפים 35,36 לפקודת הנזקין קמה אחריות לכלל בעלי הדירות הפועלים ברשלנות בקשר לאחזקת מערכות מצילות חיים.

ההתקשרות עם חברת ניהול אינה פוטרת את בעלי הדירות מאחריות ולא משנה מה כתוב בהסכם הניהול.

טאוור צ'ק מגדל הפיקוח שלכם

חברת טאוור צ'ק הוקמה למטרה אחת וברורה לעלות לרמה הגבוה ביותר את איכות השירות שחברות הניהול מעניקות לבעלי הדירות בכדי לוודא שמערכות הבניין יתפקדו הן בשגרה והן בחירום. כי אחרי הכל האחריות היא עליכם בעלי הדירות, ללא יוצא מן מהכלל.

עורך המאמר הינו עו"ד יניב שני

אהבתם? שתפו חברים

דילוג לתוכן