רכוש משותף במגדלים ובניינים

רכוש משותף במגדלים ובניינים

אין תחזוקה נאותה? אין כיסוי ביטוחי!

ועדי בתים, ועדי מגדלים, בעלי דירות  במגדלים, האם חברת הניהול פוטרת אתכם בכל הנוגע לרכוש המשותף?

יניב שני עורך דין ושמאי מקרקעין מנכ"ל טאוור צ'ק  מעניק זרקור על הנושא

חוק המקרקעין בנוגע לרכוש משותף בבניינים ומגדלים

חוק המקרקעין בבתים משותפים קובע כי הרכוש המשותף יהיה חלק בלתי נפרד מהבעלות של כל דירה ודירה.

כל בעל דירה בחלק יחסי

 נפרט ונציין בכדי להמחיש כי כל השטחים המשותפים והמתקנים האלקטרו-מכניים כוללים למשל, מעליות גגות קירות חיצוניים מערכות משותפות לוביים קומתיים וראשיים, מסדרונות מבואות.

הרכוש המשותף הזה מיוחס לכל בעל דירה בחלק יחסי בלתי מסוים כאשר במצב בו נמכרת דירה ברכוש המשותף הצמוד לא נמכר יחד איתה.

מה רכוש משותף במגדלי מגורים, בניינים כולל…?

כאמור הרכוש המשותף כולל מערכות וישנן מתקנים מיוחדים אשר נועדו לאפשר לבעלי הדירות איכות חיים מחד, ובטיחות מפני מצבי חירום וקיצון מאידך.

חובה לתחזק רכוש משותף!

החובה לתחזק את הרכוש המשותף חלה על כל בעלי הדירות ללא יוצא מן הכלל. בעצם כפועל יוצא האחריות לכך המשפטית כלפי השימוש ברכוש המשותף הינה של בעלי הדירות בינם לבין עצמם וכן גם כלפי צדדים שלישיים.

רכוש משותף? מה קורה במקרה של נזק?

מהאמור לעיל, חלה חובה על כל בעלי הדירות ללא יוצא מן הכלל כך למשל במקרה בו קורה נזק והוא נגרם נזק לצד ג' ברכוש המשותף, האחריות של כלל בעלי הדירות הינה ביחד ולחוד.   בפועל לרוב מנהלת חברת הניהול שנבחרת על ידי בעלי הדירות היא זו שמנהלת ת את הרכוש המשותף, עליה סומכים הדיירים! מי הגוף שבודק, מפקח ועושה בקרה על חברה זו?

חברות אחזקה וניהול במגדלי מגורים, בניינים

 חברות האחזקה , חברות הניהול ששוכרים ועדי הבתים בבניינים ובמגדלים, אמונות על הטיפול ברכוש המשותף הואיל וזהו המנגנון היעיל שפותח אשר נועד לאפשר לבעלי הדירות לחיות בבניין עתיר מערכות מבלי לעסוק באחזקת המערכות המורכבות ומצילות חיים.

האם חברת ניהול פוטרת את אחריות בעלי הדירות?

אכן נשאלת השאלה האם מינוי של חברת ניהול וניהול המתקנים והרכוש המשותף פוטרת את אחריות בעלי הדירות מקרה חירום או במצב של תביעות כלשהן ?

בנוסף לכך האם במצב בו בחברת הניהול אינה מטפלת כיאות בבניין האם הביטוח מצליח לתת כיסוי מספק כנגד תביעות?  

אין תחזוקה נאותה? אין כיסוי ביטוחי!

עיון מעמיק באותיות הקטנות של סעיפי הביטוח מעלה כי דווקא במקום שאין תחזוקה נאותה אין כיסוי ביטוחי ובמצב זה יעשה חשיפה של בעלי הדירות לשאת באופן ישיר בתוצאות.

חברת טאוור צ'ק, נועדה על מנת להעניק בעלי הדירות כלי לבקרה ופיקוח על חברות הניהול על מנת להבטיח ניהול מיטבי עבור איכות החיים והבטיחות של בעלי הדירות, הדיירים, משתמשי הבניין.

אהבתם? שתפו חברים

דילוג לתוכן