אחריות בעלי הדירות בבניין רב קומות

רכוש משותף במגדלים ובניינים

דיירי מגדלים? ועדי מגדלים? האם האחריות מונחת לפתחה של חברת הניהול בלבד?

בכל מקרה של נזק קטן עד גדול, ההתקשרות עם חברת ניהול אינה פוטרת את בעלי הדירות מאחריות ולא משנה מה כתוב בהסכם הניהול.

כידוע ישראל הינה אחת המדינות הצפופות ביותר…

דילוג לתוכן