נגישות בניינים

נגישות בניינים

מהי נגישות בניינים? על מי היא חלה? על מה שמים דגשים בנגישות בניין?

נגישות מבנה מגורים קיים וחדש

מאת: עו"ד אביב בן עטיה

אז מה היא נגישות בניינים?

נגישות – מידת ההתאמה של מערכת לשימושם של אנשים.

התיקון לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף בספטמבר 2010 [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח1, פרק ב': נגישות בנייני מגורים] חייב את היזמים/קבלנים להנגיש בנייני מגורים חדשים ולעמוד בדרישות הנגישות אשר מטרתן היא כי כל אדם בעל מוגבלות יוכל להגיע לדירתו ולשטח המשותף בבניין ולהשתמש בו, בין אם מתגורר בבניין דייר בעל מוגבלות ובין אם לא.

אז מה בעצם אומרות התקנות החדשות ועל מי הן חלות?

התקנות החדשות חלות על בניין מגורים אשר מכיל מעל 6 דירות שיש להם כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף.

חובת הנגישות תחול על כל השטח המשותף בבניין עד לפתח הדירה כולל, כאשר העיקרון המנחה הוא לייצר רצף של נגישות מהחניה עד למדרכה כולל הכניסה לבניין עד למעלית הנגישה ומשם עד פתח הדירה. כך בעצם כל שטחי הבניין שנועדו לשימוש משותף של הדיירים יהיו נגישים. עוד נקבע בתקנות כי חובה להתקין מעלית בבניינים שגובהם מעל 10 מטרים. אך גם בבניינים נמוכים יותר יש להתייחס להסדרי הנגישות.

נוסף על כך, התקנות החדשות מחייבות להקצות מספר מקומות חנייה נגישים, באופן יחסי למספר מקומות החנייה המוקצים לכלל דיירי הבניין. לדוגמא: בבניין שיש בו בין 35 ל-73 מקומות חנייה חייבים להקצות לפחות שני מקומות חנייה נגישים, אחד מהם לרכב גבוה.

אז למה לנו נגישות עכשיו?

חקיקת הנגישות מבקשת להנגיש את השטחים המשותפים לכלל הדיירים בבניין מגורים, בין אם מתגוררים בבניין דיירים עם מוגבלות ובין אם לאו. כך, אנשים עם מוגבלות יוכלו לקנות דירה בבניין ללא צורך בהתאמות מיוחדות בשטח המשותף, ודיירי הבניין יוכלו להזמין לביתם אנשים עם מוגבלות, ולקיים איתם קשרים חברתיים /משפחתיים. בנוסף, עניין הנגישות איננו נחלתם רק של בעלי המוגבלות ועל כן הוא יכול להקל על דיירי הבניין להוביל תינוק בעגלתו או להזיז ממקומם חפצים גדולים וכבדים ואף להתמודדות עם מקרה זמני חס וחלילה של ירידה בתפקוד של אחד מבני המשפחה או דיירי הבניין ללא צורך בביצוע התאמות דיור ברכוש המשותף לכל בעלי הדירות בבניין.

אז על מה שמים דגש בנגישות הבניין?

כאמור, התקנות קובעות הוראות נגישות לגבי השטח המשותף לכלל הדיירים של בניין המגורים. חשוב להבהיר כי התקנות לא חלות על שטחים נפרדים שאינם משותפים לכלל: פנים הדירות, פנים המחסנים או חניות שרשומות על-שם אחת מהדירות, כמו כן התקנות לא חלות כאשר מוסיפים שטח שאינו כולל יחידות דיור לבניין קיים.


בניין מגורים חייב לבצע את ההתאמות הנגישות בשטחים המשותפים הבאים

  1. דרך נגישה – בבניין מגורים צריכה להיות מותקנת דרך נגישה
  2. חניה, והדרך מהחניה אל תוך הבניין.
  3. מעלית בבניין מגורים
  4. כמות המדרגות המותרת במהלך אחד, בחדר מדרגות של בניין מגורים נגיש
  5. אמצעי בטיחות, התרעה ואזהרה בחדר מדרגות משותף
  6. פתחי הגישה לדירות המגורים, תיבות דואר, ואמצעי הפעלה בבניין

נגישות – זו לא מילה גסה

נגישות מבנה מגורים קיים וחדש , נגישות מבנים, נגישות הבניין הינה סוגיה חשובה ואף קריטית לעיתים הן למי שבונה את הבניין לטובת קבלת טופס האכלוס ובהמשך לדיירים אשר חיים את חייהם בבניין.

חשיבותה של נגישות הבניין איננה נעלמת עם גילו של הבניין אלא ההפך נדרש להמשיך ולתחזק ולוודא כי התקנות מתקיימות ונשמרות כל זאת במטרה להטיב ולהקל את חיי הדיירים בבניין ולשמור על נגישותם וחייהם. אין להקל ראש בעניין.

אהבתם? שתפו חברים

דילוג לתוכן