נגישות בניינים

נגישות בניינים

נגישות – מידת ההתאמה של מערכת לשימושם של אנשים.

התיקון לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף בספטמבר 2010 [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח1, פרק ב': נגישות בנייני מגורים] חייב את היזמים/קבלנים להנגיש בנייני מגורים חדשים ולעמוד בדרישות הנגישות אשר מטרתן היא כי כל אדם בעל מוגבלות יוכל להגיע לדירתו ולשטח המשותף בבניין ולהשתמש בו, בין אם מתגורר בבניין דייר בעל מוגבלות ובין אם לא.

רכוש משותף במגדלים ובניינים

רכוש משותף במגדלים ובניינים

 חברות האחזקה , חברות הניהול ששוכרים ועדי הבתים בבניינים ובמגדלים, אמונות על הטיפול ברכוש המשותף הואיל וזהו המנגנון היעיל שפותח אשר נועד לאפשר לבעלי הדירות לחיות בבניין עתיר מערכות מבלי לעסוק באחזקת המערכות המורכבות ומצילות חיים.

ניהול מגדלים

ניהול מגדלים

ועדי בתים לרבי קומות , ועדי משרדים ברבי קומות , ניהול בית משותף, מגדל מגורים, מגדל משרדים, עם מגוון מערכות זה מקצוע לכל דבר, לא רק בזירת ניקיון, גינון, תקלות שהעיין רואה, מקצוע זה מחייב להביט קדימה, שמירה על חיי האדם ואיכות העבודה והחיים במגדל. טיפול לא ראוי של גורמים לא מקצועיים שרוצים להיטיב עם עסקיים, הזנחה לא רק שעלולה לעלות במחיר תחזוקה עצום וירידת ערך נכס בעתיד אלה לגרום לתרחישי קיצון ולעלות בבריאות או חלילה וחס בחיי אדם!

ניהול ועד בית

ניהול ועד בית

במדינת ישראל המתקדמת שעולה לגובה במאות פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ, ופרויקטים מורכבים שיבנו ונבנים,  אין רשות ממשלתית שמנהלת את התחום, כיום לא בנמצא מוסד ממשלתי מתכלל, שאחראי על פיקוח ואכיפה על משימות, פעילויות ומטלות אחזקת בניין, אין תו תקן או מדד דרישות לרמת התחזוקה הנדרשת בבניינים ומגדלים

ניהול בניינים

ניהול בניינים

ניהול בניינים? טאוור צ'ק, מציבה סטנדרט מקצועי חדש ומתקדם חסר פשרות בתחום ניהול בניין מגורים , ניהול בניין משרדים, פיקוח, בקרה, על חברות הניהול שמטפלות באופן מעשי במרקם אנושי חי, קהילה שחיה לגובה, עם מערכות מורכבות מצילות חיים, סטנדרט פעילות שנעשה ע"י נבחרת מומחים במגוון תחומים, שמציב רף גבוה בבטיחות, איכות שירות, שמירת ערך הנכס, חסכון בזמן, ומשאבים!

מי חותם על מגדל המגורים? מי מקבל את מגדל המגורים מהקבלן?

מזל טוב, עומדים להיכנס לדירה במגדל מגורים! מי חותם על מגדל המגורים? מי מקבל את מגדל המגורים מהקבלן?

נכנסים לגור בדירה מרווחת בבניין רב קומות? מגדל מגורים? נבחר ועד שמורכב מ4 -5 דיירים, מורה לספרות, גרפיקאית, מסעדן, סוכן נסיעות והם שחותמים על המערכות המורכבות של כל מגדל המגורים ללא מושג על מה הם חותמים, ללא יועצים טכניים מקצועיים.

דילוג לתוכן